VÝZKUMNÉ A ZKUŠEBNÍ CENTRUM (VZC)

V průběhu 2021-2023 realizujeme projekt na rozšíření vlastního Výzkumného a zkušebního centra.

EU

Projekt:

ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÉHO A ZKUŠEBNÍHO CENTRA SPOLEČNOSTI METCOMP CZECH S.R.O.

Číslo projektu:

CZ 01.1.02/0.0/0.0/20_388/0024269

Cíl projektu:

Zajistit zvýšení technické úrovně vybavení a rozšířit produkční kapacity stávajícího Vývojového a zkušebního centra (VZC). Zvýšit konkurenceschopnost společnosti a její atraktivitu pro nové potenciální zákazníky na trhu.

ČINNOSTI VZC

Provádíme systematický výzkum a vývoj nových výrobků a výrobních procesů.

 • svařování nehomogenních materiálů
 • svařování materiálů silnostěnných plechů a plechů různých tlouštěk
 • robotizace svařování
 • vývoj svařovacích přípravků pro robotické svařování
 • obrábění svařenců
 • tváření tlustých plechů
 • úprava svarových ploch
 • úprava povrchů pro laková
 • měření geometrických tvaru velkých sestav – rovinnost, souosost, rovnoběžnost, kolmost – 3D souřadnicovým ramenem HEXAGON 8530
 • jednotná soustava tolerancí a uložení hřídelí a děr
 • nedestruktivní zkoušení svarů – VT, MT, UT
 • nedestruktivní zkoušení plechů – UT
 • měření jakosti povrchu – drsnost
 • měření jakosti povrchové úpravy – přilnavost, lesk, tloušťka vrstvy

 

NABÍDKA VOLNÝCH KAPACIT VZC

Třetím stranám nabízíme kapacitu VZC. Zájemci mohou využít služeb v uvedeném rozsahu.

Sjednání služeb VZC na: vzc@metcomp.cz nebo +420 608 484 809.